Årets medlem

Denne prisen deles ut til den vi mener fortjener en liten ekstra oppmerksomhet for sin innsats det siste året.

2020 – Erik Solenby Sparr

2019 – Kev Robin Kristoffersen

2018 – Christian Henriksen

2017 – Simen Molteberg

2016 – Martin Molteberg