Kontaktinformasjon

Adresse

Idrettslaget Holværingen Innebandy
v/ Kev Robin Kristoffersen
Solengveien 24
3512 Hønefoss

E-post: innebandy@ilh.no

Hjemmebane Kleivhallen: Dronningveien 19, 3531 Krokkleiva.

Organisasjonsnummer (Idrettslaget Holeværingen): 985 195 501