Kontaktinformasjon

Adresse

Idrettslaget Holværingen Innebandy

E-post: innebandy@ilh.no

Hjemmebane Kleivhallen: Dronningveien 19, 3531 Krokkleiva.

Organisasjonsnummer (Idrettslaget Holeværingen): 985 195 501