Årsmøte i Holeværingen innebandy

Innkalling til årsmøte i Holeværingen innebandy på klubbhuset mandag 20. februar 2017 kl 20.30.

Agenda:

Godkjenning av innkallingen

  1. 1 Godkjenning av sakslisten
  2. 2 Valg av ordstyrer og referent
  3. 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
  4. 4 Styrets årsberetning
  5. 5 Regnskap 2016
  6. 6 Budsjett 2017
  7. 7 Behandling av innkomne forslag
  8. 8 Fastsettelse av treningsavgift for 2017
  9. 9 Valg

Evebtuelle andre saker som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 16. februar (sendes styreleder per mail – leder@holeinnebandy.no).

Vi ønsker alle idrettslagets medlemmer velkommen til årsmøtet!

Hilsen innebandystyret