Årsmøte i Innebandy

Årsmøte i Innebandy holdes mandag 7.mars kl 1830 på Svendsrud.

Agenda:

Godkjenning av innkallingen

  1. Godkjenning av sakslisten
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
  4. Styrets årsberetning
  5. Fastsettelse av treningsavgift og treningstid for 2022/2023
  6. Regnskap 2021
  7. Budsjett 2022
  8. Behandling av innkomne forslag
  9. Valg

Eventuelle andre saker som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 1. mars (sendes styreleder per mail – innebandy@ilh.no).

Vi ønsker alle idrettslagets medlemmer velkommen til årsmøtet!

Hilsen innebandystyret