Årsmøte Innebandy

Årsmøte i Innebandy holdes mandag 22.februar kl 1830 på Svendsrud.

ALLE som skal møte må pga covid 19 melde seg på senest 21.februar. Påmelding skjer på sms til 90734042.

Agenda:

Godkjenning av innkallingen

  1. Godkjenning av sakslisten
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
  4. Styrets årsberetning
  5. Fastsettelse av treningsavgift for 2021/2022
  6. Regnskap 2020
  7. Budsjett 2021
  8. Behandling av innkomne forslag
  9. Valg

Eventuelle andre saker som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 20. februar (sendes styreleder per mail – innebandy@ilh.no).

Vi ønsker alle idrettslagets medlemmer velkommen til årsmøtet!

Hilsen innebandystyret