Årsmøte Innebandy

Innkalling til årsmøte i Holeværingen innebandy på klubbhuset torsdag 1. mars 2018 kl 19:00.

Agenda:

Godkjenning av innkallingen

  1. Godkjenning av sakslisten
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
  4. Styrets årsberetning
  5. Fastsettelse av treningsavgift for 2018/2019
  6. Barnetrenersituasjonen
  7. Regnskap 2017
  8. Budsjett 2018
  9. Behandling av innkomne forslag
  10. Valg

Eventuelle andre saker som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 22. februar (sendes styreleder per mail – leder@holeinnebandy.no).

Vi ønsker alle idrettslagets medlemmer velkommen til årsmøtet!

Hilsen innebandystyret