Innebandy for deg mellom 6 og 16 år.

Holeværingen Innebandy ønsker å starte innabandytrening for barn mellom 6 og 16 år i Kleiverhallen fra høsten 2016.

Meld interesse med følgende info til innebandy@ilh.no – svarfrist 15. mai 2016
Navn på barn
Fødselsdato barn
Navn på foresatt
Adresse
Telefonnummer
E-post adresse

Vi vil kontakte interesserte på epost med mer informasjon innen utgangen av mai

90 73 40 42 / 40 46 00 73
innebandy@ilh.no